středa 2. dubna 2014

Snímač hladiny v nádrži

Snímač hladiny v nádrži, který využívá tlakový spínač z automatické pračky.

Opráno zde:

http://www.bhvsenzory.cz/pub-6-hydrostaticke-snimace-urovne-hladiny.html


2.6 Čidlo tlaku umístěné nad hladinou
Pro úplnost je vhodné připomenout jednu velmi častou aplikaci hydrostatického měření: hladinový spínač používaný v automatických pračkách (viz obr. 3). Čidlo tlaku je umístěno nad úrovní maximální hladiny a měří tlak vzduchu a par v uzavřeném objemu V. Vztah mezi tlakem p a úrovní hladiny h závisí mj. i na vnitřním objemu snímače a v praxi zřejmě bude vhodné určit jej spíše experimentálně než výpočtem. Tlak významně kolísá s teplotou; kromě toho je ovlivněn rozpouštěním vzduchu v kapalině nebo naopak odpařováním kapaliny. Toto řešení je vhodné tam, kde jsou malé nároky na přesnost a kde hladina dostatečně často klesá natolik, aby se do uzavřeného objemu V #nabral# vzduch.

Uvedené nevýhody se v aplikacích s vyššími nároky na přesnost řeší pomocí speciálních pneumatických regulátorů # tzv. bublátek, kterými se do prostoru V nepřetržitě vhání stlačený vzduch o malém konstantním průtoku (obvykle do 1 l/min).


a0503063.gif

Žádné komentáře:

Okomentovat